Zwroty

 

 

Celem naszej polityki zwrotów jest zapewnienie klientom pełnej satysfakcji z obsługi posprzedażowej w AlmaMed. Chcemy, aby zakupy były dla Państwa bezproblemowe, bezstresowe oraz gwarantujące pełne bezpieczeństwo transakcji. Nasza polityka zwrotów jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce oraz stara się uwzględnić wszelkie potrzeby naszych klientów. Dzięki naszej polityce zwrotów, klienci mają pewność, że jeśli zakupiony towar nie spełnia ich oczekiwań lub pojawią się jakieś problemy z jego jakością, mogą bezproblemowo dokonać zwrotu i otrzymać zwrot pieniędzy. Polityka zwrotów jest przejrzysta i klarowna, tak aby klienci mogli z łatwością zrozumieć warunki dokonywania zwrotów i mieć pewność, że ich prawa zostaną w pełni uwzględnione. Jesteśmy przekonani, że pomoże Państwu poczuć się bezpiecznie podczas dokonywania zakupów w AlmaMed, a także zapewni Państwu satysfakcję z naszych produktów i usług.

 

Przepisy prawne

Zgodnie z polskim prawem, klient sklepu internetowego ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, sklep internetowy ma obowiązek zwrócić klientowi wszystkie poniesione przez niego koszty, w tym koszty dostawy.

 

Zasady dokonywania zwrotów

Aby dokonać zwrotu towaru, klient musi w ciągu 14 dni od otrzymania towaru złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (reklamacje@almamed.pl) lub poczty tradycyjnej.
Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sklep internetowy ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić jego otrzymanie oraz dokonać zwrotu wszystkich poniesionych przez klienta kosztów, w tym kosztów dostawy. Sklep internetowy może zatrzymać zwrot środków do momentu otrzymania zwracanego towaru.
Zwracany towar należy przesłać na poniższy adres:

Domesthic R.Krysiński Spółka Jawna
Dział zwrotów i reklamacji
Ul. Gminna 153
42-221 Częstochowa

Klient ma obowiązek zwrócić towar w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, wraz z kompletem dokumentów oraz dowodem zakupu. Koszty zwrotu towaru ponosi klient. Wyjątek stanowią produkty, które objęte są możliwością darmowego zwrotu. Zobacz więcej w zakładce Darmowe Zwroty.

 

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Niektóre produkty są wyłączone z prawa do odstąpienia od umowy, takie jak produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, produkty szybko psujące się lub mające krótki termin przydatności do spożycia, higieniczne, produkty uszkodzone lub bez oryginalnego opakowania.

 

Podsumowanie

Niniejsza polityka zwrotów określa zasady dokonywania zwrotów towarów w sklepie internetowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, a sklep internetowy ma obowiązek zwrócić klientowi wszystkie poniesione przez niego koszty, w tym koszty dostawy.
Jeśli klient dokonał płatności za towar, sklep internetowy ma obowiązek zwrócić pieniądze na konto bankowe klienta, z którego dokonano płatności, chyba że klient wyrazi zgodę na zwrot pieniędzy w inny sposób.

 

Ograniczenia odpowiedzialności sklepu internetowego

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania towarów przez klienta. Sklep internetowy nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez przewoźnika lub siły wyższe.

 

Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka zwrotów jest integralną częścią regulaminu sklepu internetowego i podlega obowiązującym przepisom prawa w Polsce. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki zwrotów w każdym czasie.

 

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki zwrotów, klient może skontaktować się ze sklepem internetowym drogą mailową lub telefoniczną.